ZO 2014-2018

Usnesení

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 19. prosince 2016

usnesení