ZO 2014-2018

Usnesení

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 24. října 2016

usnesení