ZO 2014-2018

Usnesení

z 40. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 26. dubna 2018

usnesení