ZO 2014-2018

Usnesení

z 39. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 22. února 2018

usnesení