ZO 2014-2018

Usnesení

z 38. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 25. ledna 2018

usnesení