ZO 2014-2018

Usnesení

z 37. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 20. prosince 2017

usnesení