ZO 2014-2018

Usnesení

z 33. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 7. září 2017

usnesení