ZO 2014-2018

Usnesení

z 44. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 27. září 2018

usnesení