ZO 2014-2018

Usnesení

z 43. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 30. srpna 2018

usnesení