ZO 2014-2018

Usnesení

z 42. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 25. července 2018

usnesení