ZO 2014-2018

Usnesení

z 41. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 7. června 2018

usnesení