ZO 2014-2018

Usnesení

z 32. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 2. srpna 2017

usnesení