ZO 2014-2018

Usnesení

z 31. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 24. července 2017

usnesení