ZO 2014-2018

Usnesení

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 1. září 2016

usnesení