ZO 2014-2018

Usnesení

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 22. prosince 2015

Usnesení