ZO 2014-2018

Usnesení

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 22. prosince 2014

zde