ZO 2010-2014

Usnesení

ze 42. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 11. září 2014

zde