ZO 2010-2014

Usnesení

ze 40. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 23. června 2014

zde