ZO 2010-2014

Usnesení

z 31. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 16. prosince 2013

zde