Obec Adamov - Elektronická úřední deska

Osobní údaje

Oznámení pověřence

oznámení


Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Adamov provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:


Stavební řízení
Účel zpracování: vedení stavebního řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: stavebník
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řáduOvěřování podpisů a listin
Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 10 letMatrika
Účel zpracování: vedení matrik
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, Ministerstvo vnitra ČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ
Doba uchování: 100 letEvidence daní a poplatků
Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 20 letObecně prospěšné práce
Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, soudy
Doba uchování: 5 letVydávání voličských průkazů
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 letVolební komise
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 letVolební seznamy
Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané města Bechyně starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizovánPoskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 15 letHlášení pobytu obyvatel
Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Bechyně
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 50 letPersonální a mzdová agenda
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)Přestupky
Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov, soudy, Magistrát města ČB - správní odbor, Policie ČR
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)Evidence čtenářů obecní knihovny
Účel zpracování: evidence poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: návštěvníci obecní knihovny
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 letEvidence plátců příspěvku na provoz mateřské školy
Účel zpracování: evidence poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: 5 letŽivotní jubilea občanů
Účel zpracování: zasílání blahopřání k významných životním výročím
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, data narození
Kategorie subjektu údajů: občané obce Adamov starší 65 let
Kategorie příjemců údajů: OÚ Adamov
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Dnes je: 24.01.2019

Svátek slaví: Milena

aktuality

Informace poplatky 2019
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR II. kolo
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb
do Zastupitelstva obce Adamov
více
Rozpočtové opatření
číslo 2/2018
více

Oznámení občanům

Oznamujeme občanům stavební záměr obce Adamov "Zřízení a rozšíření chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Českých Budějovic".

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury - chodníku podél silnice III/10577 v délce 239,89 metru a šířce 2 metry. Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

situace


Závěrečný účet obce Adamov za rok 2017
více
Závěrečný účet za rok 2017
DSO Adamov - Hůry
více
Informace
k dani z nemovitých věcí na rok 2018
více
Oznámení změna termínu svozu popelnic
S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o., SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO. MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.
více
Úřední hodiny v roce 2017

Rozpočet MŠ Adamov na rok 2017
více
Strategický plán rozvoje obce
více
Podpora z Fondu solidarity EU
více

Odkazy