Obec Adamov - Elektronická úřední deska

Další úřady

Další správní úřady

s působností pro obec Adamov.

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76  České Budějovice
Telefon: 386 720 111
www.kraj-jihocesky.cz

Městský úřad Rudolfov
odbor výstavby a správy majetku
Hornická 11/1
373 71  Rudolfov
www.mestorudolfov.cz/index.php

Policie ČR - Obvodní oddělení Lišov 
Žižkova 170/37
373 72 Lišov
Telefon: +420 974...
Fax: +420 974 226 740
E-mailcbooplisov@mvcr.cz

ČIŽP České Budějovice
Dr. Stejskala 6, P.O.BOX 32
370 21 České Budějovice
Ústředna : 386 109 111
Fax : 386 357 581
Hlášení havárií : 731 405 133 
www.cizp.cz
E-mail : public@cb.cizp.cz 

Finanční úřad v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera 5/1
37001 České Budějovice
Telefon: 387 723 111
Fax: 387 723 299
E-mail: podatelna@ceb.cb.ds.mfcr.cz 

OSSZ České Budějovice
A. Barcala 1461
37005 České Budějovice
Telefon: 387 755 111
Fax: 387 755 153
Internetová stránka: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-ceske-budejovice.htm (Kontakty) 
                                     www.cssz.cz/cz/o-cssz/pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-ceske-budejovice.htm (Úřední hodiny) 

Krajská hygienická stanice www.khscb.cz

Krajský soud v Českých Budějovicích
Zátkovo nábř. 10/2
370 01 České Budějovice 7
Telefon: +420 389 018 111
E-mail: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz

Okresní soud v Českých Budějovicích
Lidická 20
37001 České Budějovice
Telefon: 386 112 111
Fax : 386 356 443 
E-mail: podatelna@osoud.cbu.justice.cz 

Celní úřad České Budějovice 
Vrbenská 8/2047
37021 České Budějovice
Telefon:
387 932 211 (sekretariát, spojovatelka)
387 932 237 (celní řízení)
387 932 245 (daňové řízení)
387 932 212 (dělená správa - pokuty)
387 932 213 (finanční referát)
Fax:  387 410 023
E-mail: posta0361@cs.mfcr.cz
Internetová stránka: www.cs.mfcr.cz 


Portál veřejné správy ČR portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

Krajská energetická agentura www.keajc.cz

Nemocnice České Budějovice, a.s.  www.nemcb.cz

Jihočeské muzeum www.muzeumcb.cz

Dnes je: 24.01.2019

Svátek slaví: Milena

aktuality

Informace poplatky 2019
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR II. kolo
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb
do Zastupitelstva obce Adamov
více
Rozpočtové opatření
číslo 2/2018
více

Oznámení občanům

Oznamujeme občanům stavební záměr obce Adamov "Zřízení a rozšíření chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Českých Budějovic".

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury - chodníku podél silnice III/10577 v délce 239,89 metru a šířce 2 metry. Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

situace


Závěrečný účet obce Adamov za rok 2017
více
Závěrečný účet za rok 2017
DSO Adamov - Hůry
více
Informace
k dani z nemovitých věcí na rok 2018
více
Oznámení změna termínu svozu popelnic
S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o., SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO. MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.
více
Úřední hodiny v roce 2017

Rozpočet MŠ Adamov na rok 2017
více
Strategický plán rozvoje obce
více
Podpora z Fondu solidarity EU
více

Odkazy