Životní situace

Potřebujete přidělit číslo popisné nebo číslo evidenční?

Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního


Popis situace:

Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Vlastník stavby
Další podmínky:
Pravomocné kolaudační rozhodnutí
Způsob podání:
Podání písemné žádosti o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního volnou formou
Kdo záležitost vyřizuje:
Výbor výstavby OÚ Adamov
Potřebné doklady a podklady:
Pravomocné kolaudační rozhodnutí
Průkaz totožnosti 
Související právní předpisy:
Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, vyhl. č. 326/2000 Sb. v platném znění
Správce tohoto postupu:
Výbor výstavy OÚ Adamov