Životní situace

Potřebujete ověřit pravost kopie dokumentu?

Vidimace

Popis situace:
ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
každý občan
Další podmínky:
předložit originál a fotokopii nebo opis dokumentu, který chce občan ověřit
Způsob podání:
dostavit se osobně na obecní úřad k ověření
Kdo záležitost vyřizuje:
OÚ Adamov
Potřebné doklady a podklady:
originál listiny
kopie nebo opis listiny
Správní a jiné poplatky:
30,- Kč za jednu (i započatou) stránku
správní poplatek se vybírá před dokončením úkonu
Lhůty a termíny:
vyřízeno ihned na místě
Související právní předpisy:
zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů v platném znění
vyhláška č. 36/2006 Sb. o ověrování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, sazebník správních poplatků - položka 4
Správce tohoto postupu: 
OÚ Adamov