Úřední deska

Veřejná vyhláška ÚP

opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Adamov

veřejná vyhláška

textová část

základní členění

hlavní výkres

výkres VPS

výkres prvky RP

koordinační výkres

výkres záborů ZPF