Úřední deska

Porovnání všech složek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022

porovnání zde