Úřední deska

Porovnání položek cen pro vodné a stočné za rok 2019

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže období

porovnání položek