Úřední deska

Oznámení

o době a místě konání voleb

Starosta obce Adamov dle § 32 odstavce 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb.,  k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)


oznamuje:

1. Volby do Evropského Parlamentu se uskuteční

 

dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

         a

                  dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost klub obecního úřadu Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov pro voliče trvale přihlášené v Adamově

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České  republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
    pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti  stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.  Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Adamově dne 2. května 2019

                                                                  

Petr Schicker
starosta obce Adamov