Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb

 

Starosta obce Adamov v souladu s ustanovením § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)

 

oznamuje:

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

dne 9. října 2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost klub obecního úřadu v Adamově pro voliče bydlící v Adamově
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
  3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

Adamov 2021-09-07

 

Petr Schicker
starosta obce