Úřední deska

Opis výsledků hlasování

Volba prezidenta ČR - I. kolo

opis výsledků