Úřední deska

INFORMACE

o počtu a sídle volebního okrsku v obci Adamov pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 7. a 8. června 2024

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb.,  k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)

 

informuji,

 

že pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 byl v obci Adamov vytvořen jeden volební okrsek pro celou obec.
Volební místností je sál obecního úřadu v Adamově, Nad Pláckem 347.

 

 

 

V Adamově dne 25.3.2024                    

Petr Schicker
starosta obce