Úřední deska

Informace

o počtu a sídle volebního okrsku v obci Adamov pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 24. a 25. května 2019

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb.,  k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)

 

informuji,

 

že pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 byl v obci Adamov vytvořen jeden volební okrsek pro celou obec.
Volební místností je klub obecního úřadu v Adamově, V Chalupách 47.

 

 

 

V Adamově dne 08.04.2019

 

Petr Schicker
starosta obce