Úřední deska

INFORMACE POPLATKY 2021 UPŘESNĚNÍ

S ohledem na krizové opatření č. 62/2021 Sb. upřesňujeme poplatkové povinnosti.

Preferujeme bezhotovostní úhradu poplatků na bankovní účet číslo: 104005666/0300, variabilní symbol je číslo popisné nebo evidenční, do poznámky uveďte počet osob a psů.

Známky na popelnice po platbě bezhotovostně dostanete do schránek. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu

 • upraven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020
 • splatnost 31.3.2021
 • výše poplatku:
  • 600 Kč/osoba/rok za osobu, která má v obci trvalý pobyt
  • 600 Kč/stavba/rok určena k rekreaci nebo RD bez osoby s trvalým pobytem
  • 300 Kč/osoba/rok za osobu s pobytem v obci a min. věkem 65 let
  • 300 Kč/osoba/rok za osobu s pobytem v obci a věkem 0-15 let včetně

Poplatek ze psů

 • upraven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019
 • splatnost 31.3.2021
 • výše poplatku:
  • 100,-Kč první pes držitele
  • 150,-Kč druhý a každý další pes držitele
  • 50,-Kč první pes držitele staršího 65ti let
  • 75,-Kč druhý a každý další pes držitele staršího 65ti let