Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 106/1999 SB.

OBCE ADAMOV ZA ROK 2008


1. Obci Adamov nebyly podány žádné žádosti o informace dle zákona 106/99 Sb.
2. Obci Adamov nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.


Adamov 2009-01-02 
Ing. Jan Novotný
starosta obce