ZO 2018-2022

Usnesení

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 1.4.2019

usnesení