ZO 2018-2022

Usnesení

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 29.10.2018

usnesení