ZO 2014-2018

Usnesení

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 21. listopadu 2016

usnesení