ZO 2014-2018

Usnesení

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 8. září 2016

usnesení