ZO 2014-2018

Usnesení

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 2. února 2015

zde