ZO 2010-2014

Usnesení

z 37. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 23. dubna 2014

zde