Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zde