Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška

obce Adamov č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

zde