Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

o místním poplatku ze psů

OZV 4/2019