Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022

Obecně závazná vyhláška obce Adamov č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Platnost vyhlášky od 1.1.2023

OZV 2/2022