Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

zrušovací k OZV 1/2010

OZV 2/2019