Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022

Obecně závazná vyhláška obce Adamov č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Platnost vyhlášky od 1.1.2023

OZV 1/2022