Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Adamov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Platnost vyhlášky od 1.1.2022

OZV 1/2021