Obec Adamov - Elektronická úřední deska

Výbory ZO

Výbory zastupitelstva obce


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Výbory jsou zřízeny rozhodnutím zastupitelstva obce na základě zákona o obcích.


Výbor finanční
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

Předseda Olga Brůhová
Členové

  Kamila Lukschová

Jiří Nárovec

 

 

 

 

Výbor kontrolní
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Předseda

Ondřej Schuster

Členové

Pavel Štolba

Josef Koupal

 

Další výbory obce:

Kulturní výbor
předseda výboru - Mgr. Bohuslav Bohdal
členové výboru - Eva Janurová, Ludmila Kulhanová

 

 

 

Dnes je: 24.01.2019

Svátek slaví: Milena

aktuality

Informace poplatky 2019
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR II. kolo
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb
do Zastupitelstva obce Adamov
více
Rozpočtové opatření
číslo 2/2018
více

Oznámení občanům

Oznamujeme občanům stavební záměr obce Adamov "Zřízení a rozšíření chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Českých Budějovic".

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury - chodníku podél silnice III/10577 v délce 239,89 metru a šířce 2 metry. Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

situace


Závěrečný účet obce Adamov za rok 2017
více
Závěrečný účet za rok 2017
DSO Adamov - Hůry
více
Informace
k dani z nemovitých věcí na rok 2018
více
Oznámení změna termínu svozu popelnic
S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o., SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO. MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.
více
Úřední hodiny v roce 2017

Rozpočet MŠ Adamov na rok 2017
více
Strategický plán rozvoje obce
více
Podpora z Fondu solidarity EU
více

Odkazy