Úřední deska

Rozhodnutí

hejtmanky Jihočeského kraje

rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů 9.4.2020