Úřední deska

Oznámení

o konání zasedání Zastupitelstva obce Adamov

Podle § 93 odst. 1)  zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 20. února od 18:00 hodin  13. zasedání Zastupitelstva obce Adamov v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu, V Chalupách 47, Adamov.

     Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu
  2. Žádost o poskytnutní dotace
  3. Rozpočtové opatření
  4. Smlouva o dílo – G-Project
  5. Kupní smlouva na nemovitost