Z historie a současnosti SDH

Z historie a současnosti SDH Adamov

Dne 6. 8.1922 se shromáždilo 41 vážených občanů Adamova za účelem založení Sboru Dobrovolných Hasičů v obci. Svým přesvědčením o dobré a užitečné věci stáli u zrodu 97 leté historie nejstaršího spolku v obci. Hasičská nebo protipožární činnost byla hlavním posláním sboru. Další nezanedbatelnou složkou činnosti byla spoluúčast na kulturním a společenském životě obce.
Organizací hasičských bálů, tanečních zábav, zahradních slavností, zvaní ochotnických a divadelních souborů, pořádání sportovních klání a jiných akcí, přispívali ke společenskému koloritu obce. Členové hasičského sboru sami též aktivně nacvičovali různá, především tělovýchovná čísla se kterými vystupovali při různých hasičských akcích jak doma tak v sousedních obcích. Spolupráce na společných akcích v obci byla a je samozřejmostí . Tyto aktivity provozovali členové po celou dobu trvání, ať již byli hasiči nebo požárníci.
V současné době pokračuje a svoji dovednost rozvíjí 70 členů sboru. Z toho je 37 dětí do 15 let, které jsou rozděleny do 5 družstev. Pro letošní rok bylo vytvořeno též jedno družstvo žen a mužů. Základní program pro děti je v tomto roce opět hra Plamen o které bylo již ve zpravodaji v minulosti psáno. Odbornou část doplní také doprovodný program. Jarní část Plamenu ( štafety a požární útok) se bude konat v obci Miletín. V doprovodném programu plánujeme mimo jiné dva výlety, celostátní akci "Noc s Andresenem" a jiná překvapení. Mladí hasiči by se měli zúčastnit dalších 7 pohárových soutěží. Plánujeme, že družstva dospělých budou soutěžit po pěti soutěžích.
V tomto roce 2019 si odbudeme premiéru též coby organizátoři soutěže v požárním sportu. V měsíci září budeme pořádat tzv."Veteránskou soutěž" a "Putovní dětskou soutěž" sousedních sborů. V první polovině měsíce října jsme pověření uspořádat hru Plamen na kterou jsme se už nyní začali aktivně připravovat, protože se jedná o organizačně a logisticky složitou akci a nechceme nic podcenit. Předpokládáme, že se nám podaří zúročit dosavadní organizátorské zkušenosti za účinné pomoci Obecního úřadu tak, jak tomu bylo doposud.

Jaroslav Hanus
starosta SDH